המופע ״שהגיענו!״ – 9/2022

המופע ״שהגיענו!״ – 9/2022

המופע ״שהגיענו!״

תיאטרון ענבל ספטמבר 2022

הפקה וכוראוגרפיה של סהרה | בהשתתפות כל תלמידות ״סטודיו סהרה״ | תמונות: קרו מזור

הנחות מיוחדות
לנרשמות דרך האתר